Mapa Ranking

wo1odyn

wo1odyn
Punkty:146.375
Ranking:945
Pokonani przeciwnicy: 9.165.803 (100.)
Plemię: M2


Wioski (16) Współrzędne P.
gjegje
534|568 10.252
gjegje
529|542 9.151
Paździoch
510|559 6.017
Paździoch
539|582 10.424
Paździoch
509|560 10.495
Paździoch
510|556 8.670
Paździoch
511|556 7.116
Paździoch
553|588 10.495
smariok
519|555 8.183
smariok
518|553 8.138
White Death.
531|543 10.471
White Death.
519|544 10.495
Wolna
502|546 10.125
Wolna
517|556 8.132
Wolna
510|550 7.716
Wolna
514|556 10.495