Mapa Ranking

Erich von Falkenhayn

Erich von Falkenhayn
Punkty:1.296.394
Ranking:25
Pokonani przeciwnicy: 6.858.328 (86.)
Plemię: Wadiya


Wioski (170) Współrzędne P.
00000000000ppp000000
550|429 8.242
0000000pppp
546|484 2.317
0001 HMS Hood
529|418 9.064
001B001 Messerschmitt Bf 109 G-5
539|428 10.083
003 - Dreamboat
537|444 10.160
004 - Geirangerfjorden
533|444 10.160
004 bat
542|433 10.316
059# Back to the Game
675|420 9.807
1..
534|436 9.996
22..
535|423 9.816
27...
538|434 10.426
28..
537|434 9.856
997 Rubikon
535|434 9.861
Aaa koniec
530|435 8.858
Aaa koniec
531|442 9.271
Aaa koniec
532|415 9.044
Aaa koniec
538|426 8.454
Aaa koniec
539|437 8.646
Aaa koniec
529|435 9.009
Aaaa Koniec
538|446 10.066
Aaaa koniec
537|427 10.194
Aaaa koniec
535|443 10.160
Aaaa koniec
547|430 9.820
Aaaa koniec
536|445 11.742
Aaaa koniec
530|421 9.813
Aaaa Koniec
534|422 10.479
Aaaa Koniec
530|428 9.932
Aaaa koniec
536|446 9.831
Aaaa koniec
537|446 10.503
Aaaa Koniec
532|411 9.819
Aaaa koniec
536|447 9.685
Aaaa koniec
536|442 10.147
Jornada del Muerto
676|434 2.256
Jornada del Muerto
678|433 2.197
Jornada del Muerto
672|423 2.294
Jornada del Muerto
676|422 2.392
Jornada del Muerto
679|421 2.126
Jornada del Muerto
678|426 2.020
Jornada del Muerto
674|420 2.336
Jornada del Muerto
679|424 2.381
Jornada del Muerto
676|425 2.265
Jornada del Muerto
677|426 2.160
Jornada del Muerto
676|416 2.134
Jornada del Muerto
678|427 2.204
Jornada del Muerto
680|420 2.075
Jornada del Muerto
677|416 2.114
Jornada del Muerto
646|415 2.505
Jornada del Muerto
674|428 2.431
Wioska barbarzyńska
533|435 7.455
Wioska barbarzyńska
536|435 4.095
Wioska barbarzyńska
546|429 4.679
Wioska barbarzyńska
531|413 7.302
Wioska barbarzyńska
539|436 6.362
Wioska barbarzyńska
557|435 3.123
Wioska barbarzyńska
533|438 8.578
Wioska barbarzyńska
530|415 7.066
Wioska barbarzyńska
535|424 6.844
Wioska barbarzyńska
533|432 7.762
Wioska barbarzyńska
530|434 7.855
Wioska barbarzyńska
550|443 3.669
Wioska barbarzyńska
553|445 3.083
Wioska barbarzyńska
538|423 6.743
Wioska barbarzyńska
542|430 7.309
Wioska barbarzyńska
542|410 3.390
Wioska barbarzyńska
534|429 6.272
Wioska barbarzyńska
534|431 8.646
Wioska barbarzyńska
536|418 5.606
Wioska barbarzyńska
532|429 7.732
Wioska barbarzyńska
554|448 3.640
Wioska barbarzyńska
549|428 3.284
Wioska barbarzyńska
544|421 3.475
Wioska barbarzyńska
542|421 3.733
Wioska barbarzyńska
537|425 7.735
Wioska barbarzyńska
531|417 6.703
Wioska barbarzyńska
549|436 8.244
Wioska barbarzyńska
532|416 7.538
Wioska barbarzyńska
544|424 3.601
Wioska barbarzyńska
555|439 3.438
Wioska barbarzyńska
546|415 3.421
Wioska barbarzyńska
534|442 6.511
Wioska barbarzyńska
536|415 5.549
Wioska barbarzyńska
535|416 6.415
Wioska barbarzyńska
544|420 1.031
Wioska barbarzyńska
547|419 3.777
Wioska barbarzyńska
533|416 6.390
Wioska barbarzyńska
545|421 3.700
Wioska barbarzyńska
543|415 3.575
Wioska barbarzyńska
544|417 3.796
Wioska barbarzyńska
548|420 3.607
Wioska barbarzyńska
548|416 3.396
Wioska barbarzyńska
540|427 7.957
Wioska barbarzyńska
551|413 3.512
Wioska barbarzyńska
545|412 3.251
Wioska barbarzyńska
540|409 3.156
Wioska barbarzyńska
541|409 3.094
Wioska barbarzyńska
549|413 2.740
Wioska barbarzyńska
532|439 7.448
Wioska barbarzyńska
552|413 2.831
Wioska barbarzyńska
540|435 6.222
Wioska barbarzyńska
667|415 2.064
Pokaż wszystkie pozostałe 70 wiosek
Profil
Obraz
Tekst osobisty
Erich Georg Alexander Sebastien von Falkenhayn (ur. 11 września 1861 w Białochowie, niem. Burg Belchau, zm. 8 kwietnia 1922 w Lindstedt pod Poczdamem) – pruski generał piechoty z 1915 (generał pułkownik), w latach 1914–1916 naczelny dowódca armii niemieckiej. Turecki marszałek armii.

W 1872 wstąpił do prestiżowej pruskiej szkoły kadetów w Chełmnie nad Wisłą, następnie wysłany do centralnej szkoły kadetów w Berlinie. Służbę wojskową rozpoczął w 1880. W 1890 ukończył Akademię Sztabu Generalnego. W latach 1896–1899 był instruktorem w armii chińskiej, a w czasie powstania bokserów pracował w latach 1900–1901 w sztabie niemieckich sił interwencyjnych. Po powrocie do kraju służył w niemieckim Sztabie Generalnym. Od czerwca 1913 do stycznia 1915 pełnił funkcję pruskiego ministra wojny.

Niepowodzenie niemieckiej ofensywy pod Marną, na początku września 1914 spowodowało, że cesarz Wilhelm II zdymisjonował szefa Sztabu Generalnego Helmutha von Moltke i 14 września 1914 zastąpił go Falkenhaynem. Uznając front zachodni za najważniejszy, nowy wódz naczelny podjął wkrótce kolejną próbę rozstrzygnięcia wojny na Zachodzie, usiłując odciąć Anglików i Francuzów od dostępu do morza („wyścig ku morzu”). Próba ta nie powiodła się, więc Falkenhayn przyjął strategię powstrzymywania przeciwnika na froncie zachodnim i prowadzenia aktywnych działań na innych frontach, głównie na wschodnim, przez co zamierzał zmusić Rosję do przyjęcia odrębnego pokoju. W 1915 przygotował zwycięskie ofensywy na froncie wschodnim oraz doprowadził do zajęcia Serbii. Znalazł się jednak w konflikcie z naczelnym dowództwem amii niemieckiej na froncie wschodnim – feldmarszałkiem Hindenburgiem i gen. Ludendorffem, ponieważ sprzeciwiał się skierowaniu całego wysiłku przeciw Rosji. Nie wierzył bowiem w możliwość odniesienia pełnego zwycięstwa nad tym państwem i obawiał się osłabienia frontu zachodniego. Oczekując na rozstrzygnięcie polityczne z Rosją, zdecydował się osłabić aliantów zachodnich: poprzez ataki łodzi podwodnych na żeglugę angielską oraz przez „wykrwawienie” armii francuskiej. Temu drugiemu celowi służyła rozpoczęta w lutym 1916 ofensywa pod Verdun.

Porażka tego planu, ofensywa Brusiłowa na wschodzie i przystąpienie do wojny Rumunii poderwały zaufanie do Falkenhayna jako naczelnego wodza. Naciski ze strony polityków i wojskowych spowodowały, że 29 sierpnia 1916 Falkenhayn został zdymisjonowany. Zastąpili go Hindenburg i Ludendorff.

Falkenhayna mianowano dowódcą 9 Armii(niem.) walczącej przeciwko Rumunii (wrzesień 1916 – czerwiec 1917) gdzie, wspólnie z Grupą gen. Augusta von Mackensena odniósł znaczące sukcesy, pokonując armię rumuńską i zdobywając Bukareszt. Wiosną 1917 wyjechał do Turcji. Tam został wyznaczony na naczelnego dowódcę niemiecko-tureckiej Grupy Armii Yildirim(ang.) w składzie: 6 i 7 Armii (47 tys. żołnierzy, 308 armat). W październiku w skład Grupy weszła 7 Armia turecka (dowódca: gen. Fevzi Pasza) i 8 Armia (dowódca do 2.XII.1917 gen. Friedrich Kress von Kressenstein(ang.)), a w grudniu weszła 4 Armia turecka (dowódca: gen. Dżemal Pasza) po rozformowaniu grupy Wojsk „Syria”. Początkowo grupa wojsk Falkenhayna miała nacierać na opanowany przez Anglików Bagdad, jednak operacja nie doszła do skutku. W związku z operacją zaczepną wojsk brytyjskich w syryjsko-palestyńskim teatrze działań wojennych Grupę przerzucono na ten kierunek. W związku z niepowodzeniami w lutym 1918 został odwołany.

Po traktacie brzeskim Państw Centralnych z Rosją Sowiecką, kończącym działania wojenne na froncie wschodnim, dowodził od 5 marca 1918 niemiecką 10 Armią(niem.), zajmującą pozycje na białoruskim odcinku frontu wschodniego, z kwaterą dowódcy i sztabu w Grodnie. Oddziały Falkenhayna posuwały się z dotychczasowej linii frontu w kierunku Mińska, rozszerzając teren okupacyjny Ober-Ostu. Do 2 kwietnia wzięły do niewoli ok. 82 tys. żołnierzy rozsypującej się armii rosyjskiej, zdobyły ok. 800 tys. karabinów, ok. 10 tys. karabinów maszynowych, 3 mln pocisków i ok. 100 mln amunicji. Falkenhayn został wyznaczony na administratora wojennego białoruskiego obszaru Ober-Ostu. Odtworzył system administracji rosyjskiej na administrowanym terenie, walczył z partyzantką bolszewicką. Podpisany 11 listopada 1918 rozejm w Compiègne, kończący działania wojenne między Cesarstwem Niemieckim a Ententą unieważnił traktat brzeski, a Niemców zobowiązał do wycofania wojsk z okupowanych terenów Ober-Ostu. W związku z tymi postanowieniami, w listopadzie 1918 Falkenhayn rozpoczął ewakuację wojsk niemieckich z Białorusi (21.11 opuścił Połock, 22.11 – Rohaczów, 3.12 – Borysów, 10.12 – Mińsk). Do końca lutego 1919 wycofał wojska z całej Białorusi. Wojska niemieckie przekazywały opuszczane miejscowości Armii Czerwonej, pozostawiając znaczne ilości zapasów broni i materiału wojskowego. 28 lutego 1919 Falkenhayn zdał dowodzenie armią.

W stan spoczynku przeszedł 5 czerwca 1919 r. Po wojnie opublikował wspomnienia Niemieckie naczelne dowództwo w latach 1914–1916


Odznaczenia dzienne
1x Mocarstwo dnia

Przejmij najwięcej wiosek na tym świecie.

Najlepszy wynik: dnia 30.03.2019 (9 wiosek)


1x Pomocnik dnia

Pokonaj jako wspierający najwięcej jednostek na tym świecie.

Najlepszy wynik: dnia 04.03.2019 (9.287 jednostek)


 
Odznaczenia bojowe
Grabieżca (Złoto - Poziom 4)

Splądruj surowce z innych wiosek 10.000 razy.


Hetman (Złoto - Poziom 4)

Zaatakuj 250 innych graczy.


Pewny dowódca (Złoto - Poziom 4)

Wesprzyj innych graczy w bitwach 3.000 razy.


Udana rezerwacja (Złoto - Poziom 4)

Podbij 100 zarezerwowanych wiosek.


Śmierć bohatera (Złoto - Poziom 4)

Podczas wspierania innych wiosek strać 100.000 swoich jednostek.


Przywódca (Srebro - Poziom 3)

Pokonaj łącznie 1.000.000 wrogich jednostek.


Rabuś (Srebro - Poziom 3)

Zrabuj łącznie 1.000.000 surowców.


Samobój (Srebro - Poziom 3)

Zaatakuj samego siebie i strać w jednej bitwie ponad 1.000 jednostek.


Niszczyciel murów (Brąz - Poziom 2)

Zniszcz taranami 250 poziomów murów obronnych.


Podbój (Brąz - Poziom 2)

Podbij łącznie 50 wiosek.


Pogromca szlachty (Brąz - Poziom 2)

Pokonaj 25 szlachciców w bitwie.


Człowiek demolka (Drewno - Poziom 1)

Zniszcz 25 poziomów budynków za pomocą katapult.


Pechowiec

Dokonaj ataku na wioskę, po którym jej poparcie spadnie dokładnie do wartości +1.


Podbój samego siebie

Podbij samego siebie, aby pokazać kto tu jest szefem.


Pogromca zwiadowców (Drewno - Poziom 1)

Odeprzyj 25 ataków zwiadowców.


Rzeźnik (Drewno - Poziom 1)

Zniszcz całkowicie 25 wrogich armii.


Szczęściarz

Przejmij wioskę obniżając jej poparcie dokładnie do wartości 0.


 
Odznaczenia społeczne
Ukochany druh (Złoto - Poziom 4)

Zawrzyj 100 przyjaźni.


Towarzysz broni (Brąz - Poziom 2)

Bądź członkiem tego samego plemienia nieprzerwanie przez 60 dni.


Edukacja

Wyedukowany jako uczeń Zdobdol.


Mentor (Drewno - Poziom 1)

Jako mentor wytrenuj 1 ucznia.


 
Odznaczenia rozwoju
Bibliotekarz (Złoto - Poziom 4)

Wykorzystaj 12 różnych manuskryptów.


Człowiek interesu (Złoto - Poziom 4)

Wymień towary na rynku 1.000 razy.


Kompania braci (Złoto - Poziom 4)

Posiadaj 10 rycerzy.


Mistrz rekrutacji (Złoto - Poziom 4)

Zrekrutuj łącznie 1.000.000 jednostek!


Poziom rycerza (Złoto - Poziom 4)

Rozwiń swego rycerza do poziomu 30.


Zdobywca kontynentu (Złoto - Poziom 4)

Dostań się do czołowej 1 kontynentu!


Architekt (Srebro - Poziom 3)

Zbuduj lub rozbuduj 5.000 budynków!


Krezus (Srebro - Poziom 3)

Wybij 5.000 złotych monet.


Król punktów (Srebro - Poziom 3)

Wspinaj się w rankingu i zdobądź 100.000 punktów.


Najlepszy zdobywca (Srebro - Poziom 3)

Dostań się do czołowej 20 świata.


Uzdolniony student (Srebro - Poziom 3)

Rozwiń umiejętności swoich rycerzy tak, by osiągnąć łączną ich sumę: 100.


Poza czasem (Brąz - Poziom 2)

Użyj opcji natychmiastowego zakończenia 100 razy!


Mistrz zadań (Drewno - Poziom 1)

Wykonaj 40 zadań!


 
Odznaczenia inne
Lata gry (Brąz - Poziom 2)

Graj w Plemiona przez 2 lata.


Bitwa o barykady: Detektyw (Złoto - Poziom 4)

Pokonaj 100% przeszkód.


Bitwa o barykady: Drapieżnik (Złoto - Poziom 4)

Pokonaj 180.000 jednostek wroga w Bitwie o barykady.


Bitwa o barykady: Masz już go?

Bądź liderem dziennego rankingu na koniec dnia wydarzenia.


Czarodziejskie Plemiona: Eksperymenty kapeluszowe

Uzyskanie tajemniczego kapelusza od Czarodzieja lub innego gracza.


Góra Bestii: Legendarny ekwipunek

Ubierz swojego bohatera w przynajmniej jeden legendarny element ekwipunku.


Góra Bestii: Myśliwy (Złoto - Poziom 4)

Pokonaj 5 bestii w wydarzeniu Bestia z Czarnej Góry.


Góra Bestii: Wyposażenie bohatera

Ubierz swojego bohatera we wszystkie elementy ekwipunku.


Królewski jarmark: Mistrz zabaw

Ukończ wszystkie rodzaje konkurencji w mini-grach Królewskiego jarmarku.


Królewski jarmark: Wirujące koło (Srebro - Poziom 3)

Zakręć kołem 25 razy.


Królewski jarmark: Zabawa na kiermaszu (Brąz - Poziom 2)

Ukończenie 5 konkurencji w mini-grach Królewskiego jarmarku.


Starożytna Kuźnia: Mistrz kowalski (Złoto - Poziom 4)

Wytwórz 40 przedmiotów.


Starożytna Kuźnia: Zbieracz przepisów (Złoto - Poziom 4)

Znajdź 40 unikalnych przepisów.